Kerngegevens

Inwoners

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Totaal

27.915

27.900

28.100

< 20 jaar

6.859

6.750

6.760

> 64 jaar

5.448

5.500

5.725

waarvan 75 - 85 jaar

1.789

1.800

1.860

Uitkeringsgerechtigden bijstand

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

IOAW

17

13

7

IOAZ

0

3

3

WWB

204

200

200

Fysieke structuur

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

oppervlakte land in hectaren

16.510

16.510

16.510

oppervlakte binnenwater in hectaren

140

140

140

aantal verblijfsobjecten met woonfunctie

11.391

11.466

11.523

km gemeentelijke wegen

513

513

513

km provinciale wegen

34

34

34

Personele gegevens

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

aantal fte's

190

185

188

Financiële structuur per inwoner

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

algemene uitkering gemeentefonds

690

721

717

N.B. Bij de tabel uitkeringsgerechtigden bijstand zijn de cijfers voor Wajong / WAO / WIA / WAZ en
WSW niet meegenomen. De gemeente is hiervoor afhankelijk van informatie die door derden, het CBS
beschikbaar wordt gesteld.