Overzicht lasten en baten 2017 tot en met 2020

Bedragen x € 1.000

RekeningBegrotingBegrotingMeerjarenraming
201520162017201820192020
Lasten
Bestuur/onderst/alg.dek.middel-7.094-6.931-9.560-10.137-9.824-10.049
Openbare orde en veiligheid-2.211-2.382-2.028-2.030-2.032-2.033
Beheer openbare ruimte-6.061-6.059-5.217-4.958-5.005-5.016
Economische zaken-1.881-626-371-322-305-294
Onderwijs en vrije tijd-6.390-5.999-4.859-4.757-4.741-4.743
Inkomensondersteuning-4.404-4.278-4.392-4.291-4.295-4.300
Sociaal domein-18.824-19.242-17.996-17.763-17.588-17.455
Duurzaamheid en milieu-5.147-5.046-4.474-4.402-4.422-4.408
Ruimtelijke ordening en VHV-8.441-7.332-4.069-3.709-3.066-5.540
Totaal lasten-60.454-57.895-52.967-52.368-51.277-53.839
Baten
Bestuur/onderst/alg.dek.middel28.97229.53127.39827.97128.24128.792
Openbare orde en veiligheid324526262627
Beheer openbare ruimte27493193193192193
Economische zaken1.542576301251233221
Onderwijs en vrije tijd461427323325328331
Inkomensondersteuning2.9322.9823.0842.9772.9772.977
Sociaal domein13.01312.18111.57111.27311.08110.904
Duurzaamheid en milieu4.2254.2614.4854.7174.7334.724
Ruimtelijke ordening en VHV8.4805.5863.0172.7732.1234.591
Totaal baten59.93055.68250.39750.50549.93552.759
Saldo
Bestuur/onderst/alg.dek.middel21.87822.59917.83817.83318.41718.743
Openbare orde en veiligheid-2.180-2.337-2.002-2.004-2.005-2.007
Beheer openbare ruimte-5.787-5.966-5.025-4.765-4.813-4.823
Economische zaken-339-50-71-71-72-73
Onderwijs en vrije tijd-5.930-5.571-4.537-4.431-4.413-4.413
Inkomensondersteuning-1.473-1.296-1.308-1.314-1.318-1.323
Sociaal domein-5.811-7.061-6.425-6.490-6.507-6.552
Duurzaamheid en milieu-922-78511315311316
Ruimtelijke ordening en VHV39-1.745-1.052-937-943-949
Totaal saldo-524-2.213-2.570-1.863-1.343-1.080
Storting in reserves-3.671-1.5870000
Onttrekking aan reserves5.4493.9852.5791.9381.4061.398
Resultaat1.25418597463318