Overzicht van de geraamde incidentele bedragen

 

Incidentele bedragen exploitatie

2017

2018

2019

2020

LASTEN

 Programma 1

 1. Activiteiten rond gemeenteraadsverkiezingen 

15.000

 2. Verkiezingen 

25.000

 3. Planning en Control, kapitaallasten 

11.043

11.043

 4. Progr.dienstverl.kst procesoptimalisatie (LEAN) tlv ARVB 

10.000

10.000

10.000

 5. Vastgoed (luchtfoto's) 

15.000

 6. Kapitaallasten uitvoering Wet Woz 

15.000

15.000

 7. Medewerkersonderzoek 

15.000

 Programma 3

 8. Planvorming N340/N377/N35 

60.000

 9. Onderhoud wegen 

150.000

 Programma 5

 10. Subsidie zwembad Heidepark 

8.000

7.000

5.000

 11. Onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvesting 

25.000

25.000

 12. Schat van Dalfsen 

100.000

 Programma 6

 13. Subsidie Vluchtelingenwerk 

105.000

 Programma 7

 14. Consultatiebureaus 

90.000

90.000

 Programma 8

 15. Transitiebudget RUD IJsselland 

16.000

 Programma 9

 16. Startbudget Omgevingswet

20.000

 Totaal lasten 

610.043

188.043

55.000

0

Incidentele bedragen exploitatie

2017

2018

2019

2020

 BATEN 

 Programma 1

 4. Progr.dienstverl.kst procesoptimalisatie (LEAN) tlv ARVB 

10.000

10.000

10.000

 7. Medewerkersonderzoek t.l.v. ARVB 

15.000

 Programma 3

 8. Planvorming N340/N377/N35 t.l.v. ARVB 

60.000

 Programma 5

 11. Onderzoek doordecentr.ondw.huisvest. t.l.v. ARVB 

25.000

25.000

 12. Schat van Dalfsen t.l.v. ARVB 

100.000

 Programma 6

 13. Vreemdelingen

107.000

 Programma 7

 14. Consultatiebureaus t.l.v. ARVB  

90.000

90.000

 Totaal baten 

392.000

125.000

25.000

0

Incidentele bedragen investeringen

2017

2018

2019

2020

LASTEN

 Programma 1

 Update gemeentelijk intranet (45) 

25.000

 Update gemeentelijke website (46) 

45.000

 Programma 3

 Actualisatie Groenstructuurplan (47)

25.000

 Programma 8 

 Klimaat en duurzaamheid 

300.000

 Programma 9

 Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling (54) 

90.000

 Totaal lasten 

460.000

0

0

25.000

 BATEN 

 Programma 1

 Update gemeentelijk intranet t.l.v. ARVB 

25.000

 Update gemeentelijke website t.l.v. ARVB 

45.000

 Programma 3 

 Actualisatie Groenstructuurplan t.l.v. ARVB

25.000

 Programma 8 

 Klimaat en duurzaamheid 

300.000

 Programma 9 

 Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling t.l.v. ARVB 

90.000

 Totaal baten 

460.000

0

0

25.000